ล่ามภาษาจีนกลางแมนดาริน ล่ามจีนกวางตุ้ง ล่ามไทย-จีน-อังกฤษ

บริการจัดหาล่ามภาษาจีนทุกรูปแบบในทุกสถานที่ ทั้งในและต่างประเทศ

 

งานล่ามที่บริษัทเราเคยมีประสบการณ์

ล่ามจีน ในที่ประชุมต่าง ๆ เช่นประชุมบริษัท ประชุมคณะกรรมการ
ล่ามในโรงงาน ติดตั้งซ่อมเครื่องจักร
ล่ามเจรจาสัญญาทางการค้า
ล่ามขึ้นเวที งานสัมมนาและฝึกอบรมต่าง ๆ
ล่ามสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ เช่น ล่ามสำหรับการตรวจสอบ CCC (3C) ทั้งจากหน่วยงาน CQC และ CCAP ของประเทศจีน
ล่ามแปลในรายการโทรทัศน์ หรือสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์
ล่ามในงานแสดงสินค้า
ล่ามในศาล เช่น ศาลแพ่งระหว่างประเทศ
ล่ามต่อเนื่อง Simultaneous ใช้หูฟัง
และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติของล่าม

เรามีล่ามภาษาจีนทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวจีนเจ้าของภาษา ซึ่งต่างมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันไป อาทิด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย เทคโนโลยี และวิศวกรรม เป็นต้น

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่างานล่ามแต่ละงานมีความต้องการด้านภาษาและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน เราจึงพิถีพิถันในการคัดเลือกล่ามภาษาจีนที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของท่าน

บริการล่ามจีนเจ้าของภาษา พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้โดยไม่ต่างจากคนไทย
ล่ามจีน-ไทย-อังกฤษ 3 ภาษา
ล่ามแปลไทยเป็นจีน
ล่ามแปลจีนเป็นไทย
ล่ามแปลอังกฤษเป็นจีน
ล่ามแปลจีนเป็นอังกฤษ

 

ล่ามในศาล

บริการจัดหาล่ามในศาลสำหรับแปลไทยเป็นจีนและแปลจีนเป็นไทย ซึ่งเป็นล่ามที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและในระดับสูงและผ่านประสบการณ์การเป็นล่ามในศาลมาก่อน ทางบริษัทยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

 

ล่ามสำหรับงานตรวจสอบคุณภาพเครื่องหมาย CCC (3C)

เราตระหนักดีว่าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องหมาย CCC (3C) โดย Auditor ทั้งจากหน่วยงาน CQC และ CCAP ของประเทศจีนมีความสำคัญต่อโรงงานท่านเป็นอย่างยิ่ง ล่ามของเราเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์การแปลโดยใช้คำศัพท์เฉพาะทางด้าน CCC (3C)

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการล่ามจะพิจารณาจากลักษณะเนื้องาน ประเภทของล่ามและระยะเวลาเป็นหลัก
ทางบริษัทยินดีที่จะให้คำปรึกษาท่านเสมอ กรุณาติดต่อเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระโดยตรงที่บริษัท
ล่ามไทยจีน ล่ามจีน ล่ามภาษาจีน ล่ามจีนอังกฤษ ล่ามจีนไทย ล่ามโรงงาน

ล่ามภาษาจีน
ล่ามจีน
แปลภาษาจีน
แปลจีน
แปลภาษาจีน