<h1> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลไทยเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลภาษาไทยเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีนเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีนเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาอังกฤษเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลอังกฤษเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/translator.html">จัดหาล่าม</a> <a href="http://www.neweraservice.com/translator.html">ล่ามภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/translator.html">ล่ามจีนกวางตุ้ง</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/translator.html">ล่ามจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลอังกฤษเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลไทยเป็นอังกฤษ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลเอกสาร</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลเว็บไซต์</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> </td> </tr> </table> </h1>

Welcome to New Era Translation Center ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน

บริการ แปลภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ แปลเอกสารทางราชการ พร้อมประทับตรารับรองการแปล

จัดหาล่าม ล่ามภาษาจีน ล่ามจีนกวางตุ้ง สรรหาพนักงานประจำและชั่วคราว

จัดส่งครูสอนภาษาจีน นอกสถานที่ สอนภาษาจีนตัวต่อตัว

พากย์เสียงภาษาจีนกลาง หรือ จีนกวางตุ้ง โดยเจ้าของภาษา

“เน้นคุณภาพ” และ“บริการที่ยอดเยี่ยม” ใน “ราคาที่ยุติธรรม”

จากทีมงานนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาจีนโดยแท้...เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน-ไทย-อังกฤษบริการแปลภาษา


บริการแปลเอกสารทุกประเภท โดยทีมงานนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านประโยคและไวยากรณ์ งานทุกงานผ่านการตรวจเช็คความถูกต้องโดยเจ้าของภาษาในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบ บริการฉับไวตรงต่อเวลา รับรองคุณภาพ

โดยเฉพาะการ แปลไทยเป็นจีน หรือ แปลอังกฤษเป็นจีน ทางเราได้คัดสรรนักแปลที่เป็นชาวจีนเจ้าของภาษามาบริการท่าน

Click ดูตัวอย่างงานแปลได้ที่นี่......


ภาษาที่รับแปล

แปลจีนเป็นไทย
แปลจีนเป็นอังกฤษ
แปลไทยเป็นอังกฤษ
แปลไทยเป็นจีน
แปลอังกฤษเป็นจีน
แปลอังกฤษเป็นไทย
แปลเอกสารทางราชการ


บริการแปลเอกสารทางราชการ เพื่อนำไปทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น นำไปขอ Visa ขอจดทะเบียน ขึ้นศาล เป็นต้น พร้อมประทับตรารับรองการแปล บริการรวดเร็วทันใจ ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางแฟ็กซ์หรือ Email โดยไม่ต้องเดินทางมาเอง ทางเราจะส่งมอบงานทางไปษณีย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แปลสูติบัตร ใบรับรองถิ่นกำเนิด มรณะบัตร
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบรับรองสถานภาพปัจจุบัน (โสด, หย่า, หม้าย)
แปลประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
แปลใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล
และเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องการประทับตรารับรอง
ขั้นตอนการใช้บริการ
สะดวก รวดเร็ว
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราสามารถรักษาชื่อเสียงของเราจากการส่งมอบงานตรงต่อเวลาได้ 100%


เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า ท่านสามารถส่งงานมาทาง Email หรือ Fax ชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร และทางเราจะส่งมอบงานทาง Email Fax หรือทางไปรษณีย์ โดยท่านไม่ต้องเดินทางมาเอง ประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน
งานแปลทุกชิ้น หลังจากแปลเสร็จแล้ว จะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าของภาษา
เราบริการลูกค้าหลังการขายเสมอ รับประกันความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ


เราขอนำเสนองานคุณภาพควบคู่กับราคาที่ไม่แพง โดยอัตราค่าบริการจะพิจารณาตามจำนวนคำต่อหน้า ความยากง่ายของเนื้อหา และความเร่งด่วนของงานเป็นหลัก โดยปกติราคาจะมีตั้งแต่ 200 บาทถึง 2,000 บาทต่อหน้า ขอเชิญท่านลองส่งเอกสารมาให้ทางศูนย์พิจารณาราคา
วิธีการชำระเงิน


ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากตกลงรับแปลงานเรียบร้อย หรือติดต่อมาที่ศูนย์ตามที่อยู่ข้างล่าง
Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว


พวกเราตระหนักดีว่าข้อมูลและเอกสารที่ลูกค้าส่งมาทุกชิ้นมีความสำคัญ ดังนั้นเราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม และจะใช้ขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริตกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่นี่
เอกสารที่รับแปล


แปลเอกสารบริษัท / องค์กร
แปลจดหมายธุรกิจและEmail
แปลหนังสือสัญญาต่าง ๆ 
แปลกฎบริษัทและขั้นตอนการทำงาน
แปลแบบฟอร์มต่าง ๆ
แปลประกาศ
แปลรายงานการประชุม
แปลรายงานประจำปี
แปลฐานข้อมูล
แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม
แปลเอกสารส่งเสริมการขายและการโฆษณา
แปลเอกสารการค้าการลงทุน

แปลเอกสารราชการ
แปลใบเกิด  ใบรับรองถิ่นกำเนิด
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลใบรับรองสถานภาพปัจจุบัน (โสด, หย่า, หม้าย) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
แปลประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
แปลใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล 
ฯลฯ

แปลเอกสารทางกฎหมาย
แปลเอกสารสัญญา ข้อตกลง
แปลหนังสือรับรอง
แปลหนังสือมอบอำนาจ / ใบมอบอำนาจ
แปลใบแจ้งความ
แปลหมายศาล/หมายเรียก
ฯลฯ

แปลสินค้าและคู่มือการใช้งาน
แปลเอกสารแนะนำสินค้า
แปลส่วนผสมและสรรพคุณสินค้า เช่น อาหาร เครื่องสำอาง
แปลฉลากยา วิธีการใช้และข้อควรระวัง
แปลคู่มือการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้าต่างๆ
ฯลฯ

แปลจดหมายทุกประเภท
แปลจดหมายสมัครงาน,ประวัติ
แปลจดหมายธุรกิจ
แปลจดหมายส่วนตัว

แปลเว็บไซต์  เว็บเพจ
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเว็ปไซต์ มีผลงานในหลากหลายสาขาอาชีพ

แปลบทพากย์ภาพยนตร์จีนกลาง/จีนไต้หวัน จีนกวางตุ้ง/จีนฮ่องกง
แปลสารคดีจีนเป็นไทยหรือไทยเป็นจีน แปลข่าว
แปล Subtitle ภาษาจีน

อื่น ๆ
แปลข้อมูล,ข่าวสาร
แปลหนังสือ นิตยาสาร
แปลบทความวิชาการ
แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
แปลงานวิจัย
แปลแบบสอบถามสำรวจ
แปลเมนูอาหาร
แปลชื่อที่อยู่สถานที่ต่าง ๆ
แปลเนื้อเพลง
แปลศัพท์เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ฯลฯ

เว็บไซต์นี้ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0101550844074
ขอขอบคุณลูกค้า
ที่สนับสนุน
รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ...New Era Service Center ศูนย์แปลภาษาและล่ามภาษาจีน
88/35 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางคูเวียง เขตบางกรวย นนทบุรี 11130 (ใกล้ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์-พระราม 5)
9/34 ถ.พระราม2 แขวงบางขุนเทียน เขตแสมดำ กรุงเทพฯ 10150 (เยื้องโลตัสพระราม2)
Tel/Fax: 0-2459-2214 ฝ่ายบริการลูกค้า 081-754-0107 หรือ 081-616-0167
Email: neweratranslation@hotmail.com หรือ info@neweraservice.com Website: http://www.neweraservice.com

Copyright © 2014 By www.neweraservice.com All rights reserved.

<h1> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลเว็บไซต์</a> <u><a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a></u> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลทะเบียนบ้าน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาไทยเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลเอกสารราชการ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลไทยเป็นอังกฤษ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลสูติบัตร</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลวุฒิการศึกษา</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลทะเบียนบ้านจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลหนังสือรับรองบริษัท</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลประกาศนียบัตร</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีนเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีนเป็นอังกฤษ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลอังกฤษเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">ศูนย์แปลภาษา</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลเอกสาร ทางราชการ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a></td> <td> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลภาษาจีนเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลภาษาไทยเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปล Subtitle จีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">ศูนย์แปลภาษา</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลเว็บไซต์</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลภาษาอังกฤษเป็นจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลภาษาเป็นอังกฤษ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/service.html">แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีนเป็นไทย</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลภาษาจีน</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลเอกสาร</a> <a href="http://www.neweraservice.com/index.html">แปลจีน</a> </td></tr> </table> </h1>